Νέα:

collapse collapse

Ενότητες






Πρόσφατα νομοθετήματα

 





Υπουργική απόφαση για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος   
Κύριοι άξονες της νέας Υγειονομικής Διάταξης
 


Καθορισμός  και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού  παραλίας - Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης
 




 

. Καθοδήγηση σε θέματα αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
. Εναρμόνιση των επιχειρήσεων στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
. Συστήματα HACCP - ISO 22000:2005 - ISO 9001:2008
. Υποστήριξη στα κρίσιμα σημεία ελέγχου.
. Διεκπεραίωση υγειονομικών υποθέσεων.
.  Άμεση νομική υποστήριξη.


Διαδικτυακή ενημέρωση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Α.Δ.Ε.Σ. 7372/2005 - Υπουργείο Ανάπτυξης



Ροή Επικαιρότητας