Τέλος το χύμα λάδι στα εστιατόρια Aπό την 1η Ιανουαρίου 2018

          Τέλος το χύμα λάδι στα εστιατόρια Aπό την 1η Ιανουαρίου 2018

Σε σφραγισμένη συσκευασία θα διατίθεται πλέον το ελαιόλαδο στους χώρους μαζικής εστίασης από την 1η Ιανουαρίου 2018, όπως προβλέπει η πρόσφατη υπουργική απόφαση.

Το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης, 

θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα   νομοθεσία.
Στους παραβάτες για έλλειψη ενδείξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ.

Από την διευκρινιστική απάντηση που λάβαμε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με το ανωτέρω θέμα προκύπτει ότι στον κάθε καταναλωτή θα σερβίρεται σφραγισμένη, μη επαναγεμιζόμενη συσκευασία ελαιολάδου ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της.

Κατά συνέπεια μία συσκευασία εφόσον ανοιχθεί δεν μπορεί παρά να:
•   Χρησιμοποιηθεί στο σύνολό της
•   Να την πάρει μαζί του ο καταναλωτής ή να επιστρέψει για χρήση στη κουζίνα σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί πλήρως.
 

Για τους παραβάτες προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ