Νέα:

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Πιστοποιημένη επιθεώρηση έως την 31/12/2017

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ


Πιστοποιημένη  επιθεώρηση   σύμβαση από  διαπιστευμένο φορέα
ΕΣΛ που έχουν εκδοθεί με βάση το προηγούμενο σύστημα κατάταξης, παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν έως την 31/12/2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης.

Όσων Ξενοδοχείων ή ΕΕΔΔ το ειδικό σήμα λειτουργίας λήγει από την έκδοση της κείμενης νομοθεσίας μέχρι και τις 31/12/2017, η διαδικασία ανανέωσης που ακολουθείται είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία.

Για να πραγματοποιηθεί η Επιθεώρηση θα πρέπει:

Να υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση με τον διαπιστευμένο φορέα που θα πραγματοποιήσει την Αυτοψία

Υποχρεωτικές Λειτουργικές Προδιαγραφές (ΥΛΠ)

Υποχρεωτικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΥΤΠ)
Βαθμολογούμενα Κριτήρια (ΒΚ)


ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ αφορούν:

1. ΚΤΙΡΙΟ

2. ΥΠΟΔΟΧΗ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

5. ΛΟΥΤΡΟ

6. ΕΣΤΙΑΣΗ

7. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ – ΑΘΛΗΣΗ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (security, transfer)

9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

11. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ

12. ΔΙΑΦΟΡΑ (website, περιβαλλοντική ενημέρωση)