Νέα:

Σχέδιο ρύθμισης 120. δόσεις Σε (ΕΦΚΑ) και (ΔΟΥ)


(Σχέδιο ρύθμισης)  Θα προβλέπει  εφάπαξ εξόφληση της οφειλής και κλιμακωτές δόσεις  από τις 12 έως και τις 120. Σε (ΕΦΚΑ) και (ΔΟΥ)

Πληροφορίες   αναφέρουν ότι η ρύθμιση που θα αφορά ελεύθερους επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, θα προσφέρει «κούρεμα» των προσαυξήσεων και των προστίμων από 20% έως 80%, τη δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης για μικρά χρέη και κλιμακωτές δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό του κουρέματος των προσαυξήσεων και των προστίμων ακόμη και στην εφάπαξ εξόφληση δεν προβλέπεται ολική διαγραφή (δηλαδή στο 100%).

Η ρύθμιση θα επιτρέψει να πάρουν ανάσα χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν χρέη από 3.000 έως 20.000 ευρώ, καθώς θα μπορούν μέσω διμερών συμφωνιών με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης(ΕΦΚΑ) και τις ΔΟΥ να ρυθμίζουν τις οφειλές τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Κέντρο Ασφαλιστικών Εισφορών το 80% των οφειλετών ήτοι 493.577 οφειλέτες έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας ενώ σε 300.000 με 320.000 εκτιμώνται εκείνοι που έχουν οφειλή έως 20.000 ευρώ και θα μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης.

Τα κριτήρια που θα καθορίζουν το ύψος των δόσεων αλλά και το ποσοστό κουρέματος των προσαυξήσεων είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, τα εξής:

Το ύψος των οφειλής,

Η οικονομική δυνατότητα που έχει από την επαγγελματική του δραστηριότητα,

Η περιουσιακή του κατάσταση

Η ανάπτυξη της εταιρείας  με βάση τις πωλήσεις τα τελευταία τρία χρόνια

Ο κύκλος εργασιών ή το κεφάλαιο και η αναλογία μόχλευσης.