Νέα:

              www.estiasi-anapsixi.gr

Ζαχαροπλαστείο :

Νέος Οδηγός Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής και συναφών επαγγελμάτων
Ο παρών «Οδηγός Ορθής Πρακτικής» είναι ένα εγχειρίδιο που απευθύνεται στους υπευθύνους των επιχειρήσεων παραγωγής ζαχαροπλαστικής ο οποίος καλύπτει τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας που
πρέπει να τηρεί µια µικρή επιχείρηση για να...Προσφερόμενα Προϊόντα
Παρασκευάζονται και προσφέρονται σε καθισμένους ή και σε περαστικούς πελάτες κάθε είδους γλυκίσματα, γάλα, καφές γενικά και άλλα ροφήματα, οινοπνευματώδη ποτά, χωρίς ή με πρόχειρο μεζέ και...


Ορισμοί Νέας Υγειονομικής Διάταξης
Σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ.β./8-10-2012) ισχύουν...Γενικοί Υγειονομικοί Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών οφείλουν να εγκαθιστούν, να εφαρμόζουν και να διατηρούν διαδικασίες που βασίζονται...


Αρχεία Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών, σύμφωνα με...


Χαρακτηρισμός Τροφίμων
Χαρακτηρισμός των τροφίμων βάσει των αποτελεσμάτων του επισήμου ελέγχου...


Κυρώσεις – Πρόστιμα
Η λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ή δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις...

 

Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος…
Δικαιολογητικά – Σχεδιαγράμματα…
Προέλεγχος καταστήματος ή εργαστηρίου υγειονομικού ενδιαφέροντος…Γενικοί Όροι Ίδρυσης & Λειτουργίας
Οίκημα, Εμβαδόν, Ύψος, Τοίχοι, Οροφή, Δάπεδο, Αερισμός, Φωτισμός, Ύδρευση,
Αποχέτευση, Αποχωρητήρια, Χώρος πλύσης σκευών, Απαγωγή καπνών, Αερίων καύσεως,
Ψυγεία, Μηχανήματα, Όργανα, Συσκευές, Σκεύη, Ιματιοφυλάκια,  Αποδυτήρια, Έπιπλα,
Καθαριότητα, Απορρίμματα, Κατοικίδια ζώα, Εντομοκτονία, Μυοκτονία … 
Υγιεινή και Ασφάλεια στον κλάδο των αρτοποιείων και ζαχαροπλαστείων...
Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι που πηγάζουν από τις δραστηριότητας του κλάδου, μπορούν να ταξινομηθούν σε τρείς μεγάλες ομάδες: η 1η περιλαμβάνει τους Κινδύνους για την Ασφάλεια, η 2η τους Κινδύνους για την Υγεία κα η 3η τους Εργονομικούς Κινδύνους για την Υγεία και την Ασφάλεια...