Η Εταιρία - Επικοινωνία

Αγαπητοί αναγνώστες
 
H συνεχής μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου για την επιχειρηματικότητα, ιδίως αυτήν, που αφορά την λειτουργία επιχειρήσεων  εστίασης  και αναψυχής,  καθιστά  πολλές φορές  δυσχερή την θέση του επιχειρηματία  ο οποίος καλείται για την ευπρόσωπη παρουσία της επιχείρησής του, να καταβάλει σημαντικά χρηματικά ποσά για την νομική του εκπροσώπηση, επικουρία και ενημέρωση.
 
Δεν υπάρχει επιχειρηματίας σήμερα, που μπορεί να ισχυριστεί ότι η επιχείρησή του λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους και τις σε εφαρμογή τους εκάστοτε εκδιδόμενες  Υπουργικές αποφάσεις
 Πολλές φορές μάλιστα, η Διοίκηση   δια της εκδόσεως ερμηνευτικών εγκυκλίων  ερμηνεύει το υπάρχον νομικό πλαίσιο κατά τρόπο ευθέως ή εμμέσως αντιβαίνοντα προς τις διατάξεις του ίδιου του νομοθετήματος
 
Αποτέλεσμα η επιχειρηματική ανασφάλεια, αλλά και η υπέρμετρη επιβάρυνση των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης, λόγω της ανάγκης συνεχούς λογιστικής και νομικής στήριξής της επιχείρησης
 
Αυτό  το κενό έρχεται να καλύψει η παρούσα ιστοσελίδα με τον διακριτικό τίτλο  <ΕΣΤΙΑΣΗ-ΑΝΑΨΥΧΗ>    dyea.gr
 
Με εύληπτη και σχηματική παράθεση των εκάστοτε νομοθετικών αλλαγών, ο επιχειρηματίας είναι σε θέση να εστιάσει στο θέμα, που τον αφορά, έχοντας μάλιστα την δυνατότητα  να ζητήσει την ερμηνεία του νομοθετήματος, αλλά και την εξατομίκευση του στις συνθήκες λειτουργίας του καταστήματός του από το νομικό μας επιτελείο
 
Έχει την δυνατότητα  περαιτέρω  λήψης νομικών συμβουλών, ώστε να καταστεί δυνατή η λογιστική του ενημερότητα, χωρίς περαιτέρω εμπλοκές
 
Τέλος, η παρούσα ιστοσελίδα προσφέρει την δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης του επιχειρηματία περί των ευκαιριών χρηματοδότησής του, καθώς και συνεργασιών σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο
 
Ευχόμαστε επιτυχίες στο δύσκολο και απαιτητικό ευρωπαϊκό περιβάλλον
 
Συντακτική Ομάδα  - Νομικό  τμήμα Δημόσια  Υγεία - Εστίασης  &  Αναψυχής:  ιδρύθηκε  με  την  Α.Δ.Ε.Σ. 7372/2005  του  Υπουργείου  ανάπτυξης  με  σκοπό  την παροχή  εξειδικευμένων συμβουλευτικών  υπηρεσιών  σε επιχειρήσεις  υγειονομικού  ενδιαφέροντος.

 Οι  υπηρεσίες  που  παρέχουμε  σε  συνεργασία  με  επόπτες  δημόσιας  υγείας, νομικούς  και  άλλους   εξειδικευμένους  επαγγελματίες  για  την υποστήριξη  και  καθοδήγηση  σε  θέματα:

    Αδειοδότηση  καταστημάτων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος.
    Εναρμόνιση  του  καταστήματος  με  τις  ισχύουσες  νομοθετίκες  διατάξεις.
    Υποστήριξη  στα  κρίσιμα  σημεία  ελέγχου.
    Παρακολούθηση  του  συστήματος  HACCP - ISO 22000 - ISO 9001- ISO 9001:2015.
    Εκπαίδευση  σε  θέματα υγιεινής  και  ασφάλειας  εργασίας  και  τροφίμων.
    Δυνατότητα  περαιτέρω  νομικών συμβουλών, ώστε να καταστεί δυνατή η λογιστική  ενημερότητα, χωρίς  εμπλοκές
    Άμεση  ενημέρωσης του επιχειρηματία περί των ευκαιριών χρηματοδότησής του, καθώς και συνεργασιών σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο 
    Πρόσβαση στην ισχύουσα νομοθεσία. Αποστολή νέων νόμων, υπουργικών αποφάσεων,  υγειονομικών διατάξεων.
 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΣ  Ιωνίας  24 Ν Σμύρνη  Τηλ.: 211 800 4176

 Email:
info@dyea.gr